Propozice

DATUM:

Sobota 29. července 2017

MÍSTO STARTU A CÍLE:

Fotbalové hřiště v Sádku u Poličky

PREZENTACE:

8.30 - 9.40 hod. na hřišti
13.00 - 13.25 hod. (dětské závody)

START:

10.00 hod. (obě trasy)
13.30 hod. dětské závody

TRAŤ:

Dlouhá: 44km (1460m) kategorie: M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50+
Krátká: 22km (730m) kategorie: MJ(2002-2000), ŽJ(2002-2000), Ž 18-39, Ž 40+,
                                                    Hobby M (do 45let), Hobby M45 (nad 45 let)

Dětské závody: děti ve věku:  0 - 4 roky (2017-2013)- odrážedla, kola...100m (na hřišti)
                                              5 - 7let (2012-2010)... 250m (na hřišti)
                                              8 - 10let (2009-2007)...1,1km (v terénu) viz mapa
                                              11-14let (2006-2003)....2,2km (v terénu) viz mapa

Zvláštní kategorie: "Sádečáci" - krátká trasa

Bodování do Poháru ČMV - dle propozic Poháru. V případě volby krátké trasy (u mužů) bude bodován od 140 bodů za první místo dolů ve vzorci -9, -8, ...

Ceny:

Originální cena závodu, věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.
Pro všechny děti diplom a medaile.
Tombola, ze startovních čísel dlouhé a krátké trati, bude vylosována během závodu a vyvěšena u výsledků
.

PŘIHLÁŠKY:

On-line zde: Přihláška do 27. července (18.00),

z organizačních důvodů prosíme o přihlášení předem.
Při neúčasti se startovné nevrací.
Lze si objednat triko, na mail napsat velikost, cena 200,- Kč, platba na stejný účet jako startovné, možnost vybrat funkční nebo klasické do 25. července.

STARTOVNÉ:

200 Kč pro předem přihlášené a zaplacené do 27. července (včetně)
300 Kč na místě 
děti a Sádečáci  startovné dobrovolné

startovné, prosím, zaplaťte na účet : 2700974745/2010 , Fio banka,
jako variabilní číslo uvádějte délku trasy a přidělené číslo (např. 4415 nebo 2215)

startovné obsahuje: pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati, jídlo s nápojem v cíli, tombola

PŘEDPIS

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
Závodí se za plného silničního, lesního a železničního provozu.
Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
Žádáme  Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků.
Každý účastník svým podpisem při prezentaci potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.