Propozice

DATUM:

Sobota 27. července 2019

MÍSTO STARTU A CÍLE:

Fotbalové hřiště v Sádku u Poličky

PREZENTACE:

8.30 - 9.40 hod. na hřišti
13.00 - 13.25 hod. (dětské závody)

START:

10.00 hod. (obě trasy)
13.40 hod. dětské závody

TRAŤ:

Dlouhá: 44km (1460m) kategorie: M 19-29, M 30-39, M 40-49, M 50+
Krátká: 22km (730m) kategorie: MJ(2004-2001), ŽJ(2004-2001), Ž 19-39, Ž 40+,
                                                    Hobby M (do 45let), Hobby M45 (nad 45 let), S - Sádečáci

Dětské závody: děti ve věku:  0 - 4 roky (2019-2015)- odrážedla, kola...80m (na hřišti)
                                              5 - 6let (2014-2013)... 360m (na hřišti)
                                              7 - 8let (2012-20011)...1km (v terénu) 
                                              9 - 10let (2010-2009)...1,5km (v terénu)

                                            
11-14let (2008-2005)....2,2km (v terénu) viz mapa

Zvláštní kategorie: "Sádečáci" - krátká trasa

Bodování do Poháru ČMV - dle propozic Poháru. V případě volby krátké trasy (u mužů) bude bodován od 140 bodů za první místo dolů ve vzorci -9, -8, ...

Ceny:

Originální cena závodu, věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.
Pro všechny děti diplom a medaile.

 

PŘIHLÁŠKY:

Online registrace zde.

Pozor, limit startujích je 250 (krátká + dlouhá)

STARTOVNÉ:

350 Kč pro předem přihlášené a zaplacené do 7. července (včetně)
450 Kč  pro předem přihlášené a zaplacené do 24. července (včetně)
500 Kč na místě (pokud nebude naplněn limit 250 závodníků)
děti a Sádečáci  startovné dobrovolné

startovné prosím zaplaťte na účet : 2700974745/2010 , Fio banka,

startovné obsahuje: pořadatelskou službu, měření čipovou časomírou, startovní číslo, občerstvení na trati, jídlo s nápojem v cíli.

PŘEDPIS

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
Závodí se za plného silničního, lesního a železničního provozu.
Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
Žádáme  Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků.
Každý účastník svým podpisem při prezentaci potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.
Zároveň vyjadřuje souhlas s pořizováním zvukových a obrazových záznamů.