Propozice RUN

Termín závodu: 31.července 2022 (3. ročník)

Místo:
Sádek u Poličky (hřiště)

Prezentace:
8:15 - 10:30h v místě startu

Start hlavního závodu:
11:00h

Start prvního závodu dětských kategorií:
9:15h

rozpis

Trať:
9km - Muži A, B, C (3x 3km okruh)
6km - Muži D, Ženy A, B, C (2x 3km okruh)
3km - Dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři (1x 3km okruh)
Dětské závody
Nejmladší žákyně a žáci I. 450m (2013-2014)
Nejmladší žákyně II. 450m (2011-2012)
Nejmladší žáci II. 900m (2011-2012)
Mladší žákyně 900m (2009-2010)
Mladší žáci 1800m (2009-2010)
Starší žákyně a žáci 1800m (2007-2008)

Kategorie:
Dorostenci (2005-2006)  Dorostenky (2005-2006)
Junioři (2003-2004)   Juniorky (2003-2004)
Muži A (2002-1983)   Ženy A (2002-1988)
Muži B (1982-1973)   Ženy B (1987-1973)
Muži C (1972-1963)   Ženy C (1972 a starší)
Muži D (1962 a starší)  

Přihlášky:
Předem do 30.7.2022 na email tfliedr@seznam.cz
nebo na místě od 8:15h, nejpozději 30 minut před startem kategorie
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, ročník, tým/město.

Startovné:
100kč dospělí
30kč děti
platba při prezentaci u pořadatele
Startovné obsahuje: startovní číslo, pořadatelskou službu, Pivo/Limo

Ceny:
Oceněni budou první tři v každé kategorii. 
- obdrží originální medaili, diplom,  věcné ceny dle možností pořadatele

Závod je zařazen do ISCAREX poháru 2022

Každý účastník svým podpisem na přihlášce  bere na vědomí, že:

- si přečetl propozice závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko
- pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je   na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Žádáme  Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, závod je veden z velké části v CHKO Žďárské vrchy.