Propozice RUN

Termín závodu: 4.srpna 2024 (5. ročník)

Místo:
Sádek u Poličky (hřiště)

Prezentace:
8:15 - 10:30h v místě startu

Start hlavního závodu:
11:00h

Start jednotlivých kategorií:
9:15h Nejmladší žákyně I.
9:25h Nejmladší  žáci I.
9:35h Nejmladší žákyně II.
9:45h Nejmladší žáci II.
9:55h Mladší žákyně
10:10h Mladší žáci, Starší žákyně a žáci
10:30 Vyhlašování dětských závodů
11:00 Start hlavního závodu
Trať:
9km - Muži A, B, C (3x 3km okruh)
6km - Muži D, Ženy A, B, C (2x 3km okruh)
3km - Dorostenky, dorostenci,juniorky, junioři (1x 3km okruh)
Dětské závody
Nejmladší žákyně a žáci I. 570m (2015-2016)
Nejmladší žákyně II. 570m (2013-2014)
Nejmladší žáci II. 1140m (2013-2014)
Mladší žákyně 1140m (2011-2012)
Mladší žáci 1710m (2011-2012)
Starší žákyně a žáci 1710m (2009-2010)

Kategorie:
Dorostenci (2007-2008)  Dorostenky (2007-2008) (v případě účasti menší než 3 závodníků, bude tato kategorie sloučena s Juniory/ky
Junioři (2005-2006)   Juniorky (2005-2006)
Muži A (2004-1985)   Ženy A (2004-1990)
Muži B (1984-1975)   Ženy B (1989-1975)
Muži C (1974-1965)   Ženy C (1974 a starší)
Muži D (1964 a starší)  

Přihlášky:
Předem do 2.8.2024 na email tfliedr@seznam.cz
nebo na místě od 8:15h, nejpozději 30 minut před startem kategorie
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, ročník, tým/město.

Startovné:
100kč dospělí předem přihlášení, 150kč přihlášení na místě
40kč děti
platba při prezentaci u pořadatele
Startovné obsahuje: startovní číslo, pořadatelskou službu, občerstvení při závodě (ionťák, meloun...)

Ceny:
Oceněni budou první tři v každé kategorii. 
- obdrží originální medaili, diplom,  věcné ceny dle možností pořadatele

Závod je zařazen do ISCAREX poháru 2024

Každý účastník svým podpisem na přihlášce  bere na vědomí, že:

- si přečetl propozice závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko
- pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je   na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Žádáme  Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, závod je veden z velké části v CHKO Žďárské vrchy.