Propozice RUN

Termín závodu: 1.srpna 2021 (2. ročník)

Místo:
Sádek u Poličky (hřiště)

Prezentace:
9:00 - 9:45h

Start:
10:00h

Trať:
12km, (420m)
kategorie Muži, Ženy

Přihlášky:
na email tfliedr@seznam.cz
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, ročník, tým/město.

Startovné:
100kč pro předem přihlášené
150kč pro přihlášené na místě
platba při prezentaci u pořadatele
Startovné obsahuje: startovní číslo, pořadatelskou službu, Pivo/Limo

Ceny:
Oceněni budou první tři muži a ženy. 
- obdrží originální cenu závodu, diplom, Finanční prémie, věcné ceny

Každý účastník svým podpisem na přihlášce  bere na vědomí, že:

- si přečetl propozice závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko
- pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je   na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Žádáme  Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, závod je veden z velké části v CHKO Žďárské vrchy.